Om menigheten Guds Ord

BESØKSADRESSE:

Menigheten Guds Ord – Økernveien 148, Oslo

Menigheten leier lokale i et større næringsbygg.
Inngang er en sidedør ved parkeringsplassen for dette bygget.
Nærmeste t-bane er Økern stasjon,  ca 4 minutter gangavstand.

Kart til menigheten

KONTO TIL MENIGHETEN OG NKK-RADIO:

Guds Ord Radiomisjon
0533 4575197

PASTOR BJØRN KRISTOFERSEN

Mob: 911 88 077

Epost: gudsord@hotmail.com

Skriftlige henvendelser til menigheten sendes til:
Menigheten Guds Ord v/ Bjørn Kristofersen
Lundliveien 26 A
0584 Oslo

Bjørn Kristofersen grunnla menigheten Guds Ord i 1995.
Menigheten holder til i Økernveien 148, Økern – Oslo.
Bjørn Kristofersen er også redaktør i stiftelsen NKK Radio.

Visjon for menigheten er:

1. Å forkynne Guds Ord for folket
2. Å be for landet og nasjonene
3. Gi Gud ære gjennom lovsang og tilbedelse
4. Leve i kjærlighet med hverandre som kristne
5. Vise Guds kjærlighet til de som ikke kjenner Jesus

Om Radio GudsOrd

Radio GudsOrd er menigheten Guds Ord sin internettradio . Internettradioen har samsending med NKK radio (Nordisk Kristen Kringkasting) når de han sendetider på FM 107.7 i Oslo. NKK Radio har sitt navn og røtter fra radio og TV-arbeidet Hans Bratterud var redaktør for på 80 og 90 – tallet. Bjørn Kristofersen var en sentral medarbeider hos Hans Bratterud inntil radio og tv-arbeidet ble nedlagt i daværende form i 1995.  Bjørn Kristofersen med flere overtok radioen og har beholdt navnet. NKK Radio er i dag en stiftelse der Bjørn Kristofersen er redaktør. Studio er samlokalisert med menigheten. Innholdet i sendingene er i hovedsak forkynnelse fra møter i menigheten. FM 107.7  Oslo deles mellom flere livssyns lokalradioer (Kristne og muslimer). NKK Radio har fått tildelt sendetider i hovedsak om natten i ukedagene og morgenen i helgene.